Thông tin đấu thầu

Thông báo
[ Cập nhật vào ngày (16/06/2023) ] - [ Số lần xem: 1401 ]

Về việc mua sắm hóa chất chương trình Ngoại kiểm của Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu


Thông báo mời báo giá mua sắm Hóa chất ngoại kiểm năm 2023.Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı