TIN TỨC BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO
[ Cập nhật vào ngày (13/06/2024) ] - [ Số lần xem: 404 ]

Về việc kết quả kỳ tuyển dụng viên chức


Về việc kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu và các Trạm Y tế trực thuộc năm 2024
Tổ công tác xã hội Theo Hội đồng tuyển dụng

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı