TIN TỨC BỆNH VIỆN

Đấu giá cho thuê tài sản là nhà thuốc Trung tâm y tếĐấu giá cho thuê tài sản là nhà thuốc Trung tâm y tế

Tuyển dụng viên chức Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu và các Trạm y tế trực thuộc năm 2022

Ban hành bảng giá thu dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ KCB BHYTBan hành bảng giá thu dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ KCB BHYT

Ban hành bảng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ KCB BHYT

Về ban hành bảng giá thu dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ KCB BHYT.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành tạm thời “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiểu quả dịch Covid-19” tại trung tâm y tế thị xã vĩnh châu, đặc biệt trong tình hình bảo phủ vaccin như hiện nay, đảm bảo việc bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân: hạn chế thấp nhất ca mắc, ca chuyển nặng và tử vong do Covid – 19.

Hội nghị kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại thị xã Vĩnh Châu vừa được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 vừa qua

Sở Y tế Thông báo các cơ sở thuộc Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu là cơ sở Đủ điều kiện Tiêm Chủng
tin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı