Thông tin đấu thầu

Thông báo
[ Cập nhật vào ngày (16/06/2023) ] - [ Số lần xem: 1400 ]

Phục vụ công tác mua sắm vật tư y tế chạy Thận nhân tạo của Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu


Thông báo mời báo giá mua sắm dịch lọc thận nhân tạo
Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı