Nghiên cứu khoa học

Khảo sát chỉ số bọ gậy, kiến thức, thái độ, thực hành và các yếu tố liên quan đến phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2020 – 2021
[ Cập nhật vào ngày (30/09/2021) ] - [ Số lần xem: 1453 ]


Khảo sát chỉ số bọ gậy, kiến thức, thái độ,thực hành và các yếu tố liên quan đến phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2020 – 2021

Tập tin đính kèm

Bs.Vương Văn Quang Theo Phòng KHNV-QLCL

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı