TIN TỨC XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số: 2544/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2016 và Quý I năm 2017.
[ Cập nhật vào ngày (31/10/2016) ] - [ Số lần xem: 4218 ]

Căn cứ Quyết định số: 2544/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2016 và Quý I năm 2017.SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

BVĐK THỊ XÃ VĨNH CHÂU


Số: 21/TB/BVĐK.TXVC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Châu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

 

Căn cứ Quyết định số: 2544/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng  năm 2016 và Quý I năm 2017.

Bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh 02 Gói thầu: Mua hóa chất và vật tư y tế sử dụng cho máy chạy thận tại khoa Hồi sức cấp cứu – Chống độc thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu.

Bên mời thầu mời nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm tham dự 02 gói thầu trên. Nhà thầu đến tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị - Tài chánh kế toán, Bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu, điện thoại: 0793.861 120 và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh với giá là: 500.000 đ/1 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 08 giờ 00, ngày 04/11/2016 đến trước 07 giờ 30 ngày 11/11/2016 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ đề xuất được gửi đến Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị - Tài chánh kế toán Bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu, điện thoại: 0793.861 120, chậm nhất là trước 07 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 11 tháng 11  năm 2016.

Thời gian đóng thầu vào lúc 07 giờ 30 ngày 11/11/2016

Thời gian mở thầu gói 1 vào lúc 07 giờ 30 ngày 11/11/2016, gói 2 vào lúc 07 giờ 45 ngày 11/11/2016 tại Hội trường Bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu, địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.        

                                                                                BÊN MỜI THẦU
Admin Theo P.TC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı