TIN TỨC BỆNH VIỆN

Số 06/TB-HĐTDVC Kết quả xét tuyển vòng 1 và thời gian ôn tập, phỏng vấn vòng 2 thuộc kế hoạch tuyển dụng viên chức các trạm y tế trực thuộc Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (23/06/2020) ] - [ Số lần xem: 1505 ]


Số 06/TB-HĐTDVC Kết quả xét tuyển vòng 1 và thời gian ôn tập, phỏng vấn vòng 2 thuộc kế hoạch tuyển dụng viên chức các trạm y tế trực thuộc Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu năm 2020Phòng Tổ chức - Hành chính

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh